به مناسبت ۵ ژوئن، ۱۶ خرداد، روز جهانی محیط زیست

زمین، همچون مادری است که وسیله رزق الهی بر انسان‌ها قرار داده شده است. روزی نگاه مردم به زمین، نگاه به یک موجود زنده بود که باید در کنارش زندگی کرد و به آن احترام گذاشت اما امروز نگاه به زمین، این است که چگونه می‌توان از آن بهره کشید و پول در آورد. ما به زمین ظلم می‌کنیم تا بهتر زندگی کنیم؛ غافل از اینکه آینده جهان ما به همین زمین گره خورده است. چه قدر قرآن کریم زیبا می‌فرماید که: «در زمین، خرابی‌ها پیدا شد آن هم به خاطر آنچه انسان‌ها با دستان خود به‌دست آوردند» (ظَهَرَ اَلْفَسادُ فِی اَلْبَرِّ وَ اَلْبَحْرِ بِما کسَبَتْ أَیدِی الناس) (مبارکه روم، آیه ۴۱)