جبر و اختیار و تفاوت انسان ها

علت تفاوت زندگی انسان ها از نظر موقعیت جغرافیای ، ظاهر فیزیکی و از نظر رفاهی و موفقیت های دینی و غیره چیست؟

ح-حاجی کاظم توضیح: این مطلب در پاسخ به یکی از سوالات دانشجویان درباره جبر و اختیار تدوین شد. تفاوت ها را به دو دسته تقسیم می کنیم: الف) تفاوت هایی که ایجاد دشواری نمی کند. تفاوت های عمومی انسان ها در رنگ پوست، قد، چهره، زبان و … برای ادامه زندگی انسان ضرورت داشته و […]

ریشه اختیار و مسئله حرام زاده ها

ح-حاجی کاظم توضیح: این مطلب در پاسخ به یکی از سوالات دانشجویان درباره جبر و اختیار تدوین شد. ریشه اختیار یکی از شبهاتی که در مقابل پذیرش اختیار قرار دارد، این است که تمام خروجی‌های انسان شامل گرایش‌ها، تصمیم گیری‌ها و عملکردهای وی را ناشی از ورودی‌ها و عوامل غیر اختیاری بدانیم. برخی روانشناسان به […]

عالم اسرار آمیز ذر و علت تفاوت انسان ها

به قلم: حجت حاجی کاظم مطلب ذیل در پاسخ به یکی از دانشجویان درباره عالم ذر تدوین شد. چکیده: مسئله این است که برخی برای حل علت تفاوت انسان ها از نظر محیط، استعدادها، جنسیت، ژنتیک و … می گویند عالم ذر بوده و تو در آن جهان چیزهایی را انتخاب کردی و در نتیجه […]

تحلیلی درباره مسئله جبر و اختیار ، عدل الهی و جبرهای بررسی و ادعا شده در روانشناسی

حجت حاجی کاظم – مهر ۹۲ ابهام کجاست؟ روشن ترین ابهام درباره اختیار انسان و اینکه آیا می تواند خودش سرنوشت خود را تعیین کند یا خیر، به تأثیر عوامل دیگر (مثل عوامل محیطی، وراثت و …) در انتخاب انسان بر می گردد. طرح مسئله جبر و اختیار به این خاطر است که بدانیم آیا […]

اسکرول