فلسفه بهشت و جهنم

پاسخی به متن ضد دینی: جرم جهنمیان لذت جنسی و مشروب بود.

ح-حاجی کاظم؛ پاییز ۱۳۹۳

متن شبهه (منسوب به صادق هدایت)

جرم جهنمیان  س ک  س  و مشروب بود؛
و پاداش بهشتیان  س ک  س  و مشروب؛
آیندگان ما به سادگی ما می‌خندند …
ﺗﻮ می‌فهمی؟
ﻣﻦ نمی‌فهمم! 

پاسخ

جرم جهنمیان به واقع چیست؟

دروغ می گویند که جرم جهنمیان رابطه جنسی و مشروب است و پاداش بهشتیان رابطه جنسی و مشروب.
رابطه جنسی، جرم نیست بلکه رابطه جنسی فاقد تعهد ازدواج جرم است.
رابطه جنسی متعهدانه،‌ از مرد تکیه گاه می‌سازد و از زن، مادر.
رابطه جنسی خارج از ازدواج، فرار بشر از مسئولیت پذیری است و هدف دانستن لذت جنسی.
لذت بخش ترین رابطه‌های جنسی که ادامه عاطفه‌های متصل به خدا باشد، تنها با باور کردن منبع زیبایی و خوبی و عشق (یعنی خداوند) ممکن است. چرا که در غیر این صورت، بی مهری‌ها و اختلاف‌ها و فریب‌ها و حسادت‌ها، آن را تباه می‌کند.
جرم جهنمیان، تضعیف پیوند اجتماعی در جامعه با ترویج راهی غیر از ازدواج برای میل جنسی است.
جرم جهنمیان، این است که به جای آنکه لذت جنسی به محکم شدن اراده‌هایشان و به مسئولیت پذیری اجتماعیشان کمک کند، هدفشان می‌شود و آنان را در خویشتن متوقف می‌کند.

پاداش بهشتیان چگونه است؟

اما هر رابطه جنسی ای پاداش بهشتیان نیست. رابطه جنسی بهشت، هدف آخر نیست؛ چرا که بهشتیان، خوب شدن و خوب بودن را قبل از همسر بهشتی تجربه کرده‌اند و این رابطه، سد راه خوب بودن آن‌ها نخواهد بود.
لذت جنسی در بهشت، بهانه دیگری برای یادآوری لطف حق به بشریت است و نه فقط لذت جنسی. همان طور که برای خوبان در دنیا هم لذت های مادی، رشدی در حق پرستی نیز ایجاد خواهد کرد.
لذت‌های بهشتی با فهم پاکی حقیقت (سبحان الله) آغاز می‌شود و به تمجید از حق (الحمد لله) ختم می‌گردد. (۱)

سیب بهشتی خوردن هم لمسی از زیبایی حق است و منتهایش، حق جو و حق دوست تر شدن خواهد بود. سیب خوردن در بهشت، از عشق و معرفت آغاز می‌شود و به عشق و معرفتی افزون تر منتهی می‌گردد. هرچند بازهم درک پاکی و بزرگی لذت جنسی را خدا باید باشی تا بفهمی. این‌ها کجا با لذت بردن کافر در دنیا قابل مقایسه است؟

مشروب

اما پاداش بهشتیان،‌ مشروب «مست کننده» نیست. (۲) شربت گوارای پاک بهشتی است.
بهشتی کجا و کنار گذاشتن دائم یا موقت عقل کجا؟
انسان عرق خواری که اجازه می‌دهد لحظاتی عقل که تفاوت انسان و حیوان است از وجودش جدا شود،‌ جهنمی است و نه بهشتی.
بهشتی، ‌با عقل و شعور و عشق زیسته است. شراب او، نه بد بو است و نه مست کننده و نه نجس. شراب او پاکیزه است و دشمنی با عقل ندارد. (۳)

==========================================

(۱) – بنا بر آیه شریفه دَعْواهُمْ فِیها سُبْحانَکَ اَللّهُمَّ وَ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِینَ:
گفتار (و دعای) آنها در بهشت این است که: «خداوندا، منزهی تو!» و تحیّت آنها در آنجا: سلام؛
و آخرین سخنشان (در هر امری) این است که: «حمد، مخصوص پروردگار عالمیان است!» ﴿یونس‏، ۱۰﴾
(۲) – لا فی‌ها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ: شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می‌شوند! ﴿الصافات‏، ۴۷﴾
(۳) – همان

 

بقیه مطالب مشابه ما در پاسخ به متون ضد دین

 رو در رو با تاریکی - پاسخ به شبهات کفر


بهشت وحشتناک است یا جهنم؟ پاسخی به متن «یکی از وحشتناک‌ترین و دلهره آورترین داستان‌های دین»

متن اصلی شبهه «بهشت وحشتناک»

یکی از وحشتناک‌ترین و دلهره آورترین داستان‌های دین، داستان مکانی ست به نام “بهشت”، که در آن مکان، فعال‌ترین عضو اشرف مخلوقات، آلت تناسلی‌اش می‌باشد و این اولین و آخرین کار مادام العمر آنان است.

همه مست و لایعقل در هم آمیخته‌اند.

نه قلمی، نه دفتری، نه علمی، نه هنری و نه اندیشه ای

واهمه دارم از حیوانات ناطقی که نمی‌توانم توحش چنین نمایشنامه ای را برایشان تشریح کنم!

” مسعود غریب “

پاسخ به متن «بهشت وحشتناک»

داستان دین از بهشت را باید از دین شنید و نه از کسی که جز توهین به دین هنری ندارد.

بهشت در توصیف دین، مکانی آرمانی است که در آن انسانی رشد یافته در محیطی سرشار از اخلاق و اندیشه انسانی و الهی قرار می‌گیرد.

و جهنم، محل تجلی شهوت‌ها، مستی و لایعقلی ها، جهالت‌ها و توحش‌هاست.

ادعای خود را اثبات می‌کنیم تا پاسخ متن‌های بی پایه اساس توهین آمیز را با استدلال گفته باشیم.

نکته اصلی درباره بهشت، این است که اختیار از کسی سلب نمی‌شود؛ زیرا در آن صورت فرشتگان برای عبادت بدون اختیار کافی بودند.

پس دشواری‌های بهشت رفتن، تنها به این خاطر است که بهشتی‌ها آن قدر رشد یافته و سرشار از اخلاق الهی باشند که با اختیار بهشتی بمانند.

در بهشت هرچه بهشتی بخواهد وجود دارد (زخرف؛۷۱) اما بهشتی، آن قدر رشد یافته که بدی را نمی‌خواهد و حتی سخنی از زشتی و گناه نخواهد گفت و نخواهد شنید. «لا یَسْمَعُونَ فی‌ها لَغْواً وَ لا تَأْثِیماً: آنجا نه لغو و بیهوده ای می‌شنوند نه سخنان گناه آلود.» (واقعه؛۲۵)

اگر در بهشت هیچ خط قرمزی نبود، گناه در این آیه بی معنی بود پس بهشتی است که انتخاب کرده خوب باشد.

بهشتیان در آن درجه از انسان‌دوستی و محبت هستند که حرف‌هایشان به یکدیگر سرشار از زیباگویی و سلام است: «وَ تَحِیَّتُهُمْ فی‌ها سَلامٌ: تحیت آنان در بهشت،‌ سلام است.» (یونس؛۱۰) و بهشت را جایگاه همه مومنان باوقار و نرم خو دانسته‌اند (غررالحکم؛ ۳۴۰۰) پس در بهشت،‌ اخلاق و محبت وجود دارد.

آنان در علم نسبت به حقیقت هستی (خداوند) پیش رفته و درک کرده‌اند که او در تدبیر هستی و … منزه است. تا آنجا که همواره بهشتیان از سر معرفت به زبان می‌آورند که: «دَعْواهُمْ فی‌ها سُبْحانَکَ اَللّهُمَّ: حرف آنان این است که خدایا! پاک هستی تو» (یونس؛۱۰) پس در بهشت، علم و معرفت وجود دارد.

سؤال و جواب‌های بهشتیان از جهنمیانو پاسخ‌های طرف مقابل (اعراف؛۴۴ – مدثر؛۴۲) در قرآن کریم نقل شده و این نشان از استمرار آموختن‌ها و اندیشه‌ها خواهد داشت.

و خداوند نیز آن قدر برای بهشتیان سنگ تمام می‌گذارد که بهشتیان لذت خود را از لطف او اینگونه ابراز می‌کنند: «وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ اَلْعالَمِینَ: و آخرین سخنشان این است که: حمد، مخصوص پروردگار عالمیان است!». پس در بهشت رضایت و لذت، در ارتباط مستقیم با منبع زیبایی (خدا) وجود دارد.

در بهشت اگر سخن از شراب است، شراب در واژه قرآنی، به نوشیدنی گفته می‌شود و تصریح شده که شراب طهور (پاک) (انسان؛۲۱)

شاید قرآن کریم برای اینکه روزی کسی بهشتیان را لایعقل نداند، تصریح کرده که: «لا فی‌ها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنْها یُنْزَفُونَ: شرابی که نه در آن مایه تباهی عقل است و نه از آن مست می‌شوند! (الصافات‏، ۴۷)»

دینی که به خاطر حفظ عقول انسان‌ها شراب مست کننده و شهوت رانی و … را حرام کرده، در بهشت نیز عقل را محفوظ دانسته و حتی اجازه نمی‌دهد لذت‌های بهشتی عقل را تضعیف کند.

محدودیت‌های لذت جنسی در دنیا به خاطر غافل نشدن از اخلاق، تعهد خانوادگی و مسائل اجتماعی است؛ اما لذت جنسی در بهشت، در کنار همه علم‌ها، معرفت‌ها، اندیشه‌ها، محبت‌ها و دیگر لذت‌ها، برای مرد و زن در حد رشد یافته خود است و اگر جز این بود، باید محل سؤال می‌بود.

آنان که لذت جنسی در دنیا را ادامه محبت سرشار و برای تکیه گاه شدن بیشتر نسبت به همسرشان یافته‌اند، در بهشت نیز همین روش ادامه خواهد یافت.

اسلام، همسر دنیایی بهشتی را، (اگر او هم به بهشت رسیده باشد)، بهترین همسر برای وی می‌داند.

دینی که دشمنانش به خاطر تاکیدش بر حجاب و سلامت جنسی از آن دوری می‌کنند و ملامت‌ها بر او روا می‌دارند، ارتباطات جنسی بهشتش نیز درهم و برهم نخواهد بود. این به علت اخلاق مند بودن بهشتیان است که به دلایل آن اشاره کردیم. پاک بودن از این جهات نیز در بهشت، ارزش است. «لَمْ یَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ: هیچ انس و جنّ پیش از ایشان با آن‌ها (حوریان) تماس نگرفته» (الرحمن‏، ۷۴)

خدایی که هستی را آفرید، مسیری را تعیین کرد که انسان در کشاکش آن، خوب شود و آنگاه که انتخاب‌های او الهی و زیبا شد، قدرت و لذت بهشت را نیز به او عطا کند تا عظمت‌ها در دستان خوب‌ها قرار گیرد و مسیری بدون ملال (حجر؛۴۸) در بهشت آغاز گردد. اما جهنم، تجسم بدی‌هاست. (کهف؛۴۹) آتش افروز آن، خود جهنمی است. (التحریم؛۶) و تا زمانی که جهنمی انتخاب‌های بهشتی ندارد، نمی‌تواند وارد بهشت گردد.

مقایسه کنید بهشت و زیبایی‌های آن در کنار برخوردهای محبت آمیز بهشتیان (واقعه؛۲۶) را با رنج‌های جهنمیان از عمل خودشان در کنار کینه‌ها و دشمنی‌های آنان حتی با یکدیگر. «إِنَّ ذلِکَ لَحَقٌّ تَخاصُمُ أَهْلِ اَلنّارِ: این یک واقعیت است دشمنی کردن‌های دوزخیان!» (صاد‏، ۶۴)

کدام وحشتناک و دلهره آور است؟!

و آیا این دروغ های عجیب درباره دین دوزخی نخواهد بود؟

به قلم: حجت حاجی کاظم
منبع: پایگاه میقات مهر

بهشت وحشتناک است یا جهنم؟ پاسخی به متن «یکی از وحشتناک‌ترین و دلهره آورترین داستان‌های دین»

 

بقیه مطالب مشابه ما در پاسخ به متون ضد دین

 رو در رو با تاریکی - پاسخ به شبهات کفر • آخرین مطالب پایگاه

 • موضوع مورد نظر را انتخاب کنید:

 • ابرچسب

  آزار جسمانی در خانواده آقای بهجت آیا خدا مهربان است؟ آیت الله بهجت احیاء علمی میقات مهر ارتباط با جنس مخالف اسلام و تروریست اسلام و صلح ایران مهم تر است یا اسلام؟ ایران و اسلام بررسی آزادی بیان تربیت الهی تربیت فرزند تربیت کودک تلاوت قرآن کریم توهین به اسلام حال نماز ندارم چه کنم؟ حجاب ظاهر ی و باطنی حس وطن پرستی و ناسیونالیستی حمایت از اجناس بی کیفیت چرا؟ حکم قصاص در اسلام خانواده آسمانی خدا مهربونه خدا چه قدر مهربونه دانلود تلاوت قرآن کریم دفاع از حکم قصاص دین دار کردن کودک سوالات جلسه خواستگاری عکس های کشتار مسلمانان میانمار فیزیک و متافیزیک لیبرالیم، بهانه ای برای توهین به اسلام متافیزیک علم محبت آسمانی مسلمان باشم یا ایرانی؟ مطلب زیبا درباره روز پدر مهر و محبت اسلام نقد فیلم های اسلام ستیز وطن پرستی ایرانی وطن گرایی چرا باید نماز بخوانم؟ چرا نماز به من نمی چسبد؟ چطور دوست دختر پیدا کنم؟ چگونه اهل ایمان از حزن دور هستند؟ چگونه دوست پسر پیدا کنم؟ کودک آزاری
 • [image src="https://themes.muffingroup.com/be/wallet/wp-content/uploads/2016/10/wallet.png" border="0"] [divider height="20"]

  Aliquam sem. In hendrerit nulla quam nunc, accumsan congue. Lorem ipsum primis

 • buttt
  کلیه حقوق محتوایی این پایگاه متعلق به صاحب امتیاز پایگاه اینترنتی میقات مهر است.

  طراحی لوگو پایگاه میقات مهر، توسط سرکار خانم محدثه ردکا انجام شده است که از ایشان سپاسگزاریم.

  Toggle Console (0)
  No entries found.
  Profiler (0 ms)
  No entries found.
  SQL (55 queries | 226.21 ms)
  1.3318
  SELECT option_name, option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name LIKE 'wbcr_clearfy_%'
  0.9551
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'uninstall_plugins' 
  LIMIT 1
  0.5140
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'sdm_downloads_options' 
  LIMIT 1
  0.9460
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'wpforms_settings' 
  LIMIT 1
  0.7172
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'bnc_iphone_pages' 
  LIMIT 1
  0.7610
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_cpt_support' 
  LIMIT 1
  0.3252
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_enable_inspector' 
  LIMIT 1
  0.4182
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_viewport_md' 
  LIMIT 1
  0.3080
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_viewport_lg' 
  LIMIT 1
  0.4041
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_maintenance_mode_mode' 
  LIMIT 1
  0.5050
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_safe_mode' 
  LIMIT 1
  0.6230
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'can_compress_scripts' 
  LIMIT 1
  0.5031
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'wpforms_debug' 
  LIMIT 1
  0.9391
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = '_site_transient_timeout_theme_roots' 
  LIMIT 1
  0.6299
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = '_site_transient_theme_roots' 
  LIMIT 1
  1.0068
  SHOW TABLES LIKE 'wp_gglcptch_whitelist'
  0.7651
  SELECT `id` 
  FROM `wp_gglcptch_whitelist` 
  WHERE ( `ip_from_int` <= 586134500 
  AND `ip_to_int` >= 586134500 ) OR `ip` LIKE '34.239.179.228' 
  LIMIT 1;
  1.3440
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'recaptcha' 
  LIMIT 1
  0.6061
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = '_site_transient_timeout__wptouch_language_info' 
  LIMIT 1
  0.5970
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = '_site_transient__wptouch_language_info' 
  LIMIT 1
  0.7839
  SELECT t.*, tt.* 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
  AND t.term_id IN ( 1038 )
  1.2891
  SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID 
  FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) 
  WHERE 1=1 
  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1054) ) 
  AND wp_posts.post_type = 'post' 
  AND (wp_posts.post_status = 'publish') 
  GROUP BY wp_posts.ID 
  ORDER BY wp_posts.post_date DESC 
  LIMIT 0, 4
  0.5319
  SELECT FOUND_ROWS()
  0.8020
  SELECT wp_posts.* 
  FROM wp_posts 
  WHERE ID IN (4148,2285)
  2.8191
  SELECT t.*, tt.*, tr.object_id 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') 
  AND tr.object_id IN (2285, 4148) 
  ORDER BY t.name ASC
  1.6620
  SELECT post_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_postmeta 
  WHERE post_id IN (2285,4148) 
  ORDER BY meta_id ASC
  0.9439
  DELETE 
  FROM wp_statistics_useronline 
  WHERE timestamp < '1623589570'
  0.6990
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'elementor_exclude_user_roles' 
  LIMIT 1
  0.9899
  SELECT option_value 
  FROM wp_options 
  WHERE option_name = 'sdm_advanced_options' 
  LIMIT 1
  1.1470
  SELECT * 
  FROM wp_posts 
  WHERE ID = 7440 
  LIMIT 1
  1.2510
  SELECT post_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_postmeta 
  WHERE post_id IN (7440) 
  ORDER BY meta_id ASC
  1.0080
  SELECT * 
  FROM wp_users 
  WHERE ID = '1'
  2.4002
  SELECT user_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_usermeta 
  WHERE user_id IN (1) 
  ORDER BY umeta_id ASC
  0.7319
  select post_date from wp_posts where post_name='121607436795986c7be0a817aebea117' order by ID
  0.5679
  SELECT wp_posts.* 
  FROM wp_posts 
  WHERE 1=1 
  AND wp_posts.post_name = '121607436795986c7be0a817aebea117' 
  AND wp_posts.post_type = 'oembed_cache' 
  AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) 
  ORDER BY wp_posts.post_date DESC
  0.7110
  SELECT wp_posts.ID 
  FROM wp_posts 
  WHERE 1=1 
  AND wp_posts.post_type = 'post' 
  AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) 
  ORDER BY wp_posts.post_date DESC 
  LIMIT 0, 40
  1.5800
  SELECT wp_posts.* 
  FROM wp_posts 
  WHERE ID IN (7481,5204,5506,5489,5349,5308,5173,5157,4797,4793,3914,4279,4277,4271,4250,4197,4086,4079,4041,3948,3860,3833,3545,3522,4711,3561,4682,4676,3538,3490,3482,3459,3429,4000,3416,3404,3393,3381,3377)
  4.2322
  SELECT t.*, tt.*, tr.object_id 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') 
  AND tr.object_id IN (3377, 3381, 3393, 3404, 3416, 3429, 3459, 3482, 3490, 3522, 3538, 3545, 3561, 3833, 3860, 3914, 3948, 4000, 4041, 4079, 4086, 4197, 4250, 4271, 4277, 4279, 4676, 4682, 4711, 4793, 4797, 5157, 5173, 5204, 5308, 5349, 5489, 5506, 7481) 
  ORDER BY t.name ASC
  2.0080
  SELECT post_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_postmeta 
  WHERE post_id IN (3377,3381,3393,3404,3416,3429,3459,3482,3490,3522,3538,3545,3561,3833,3860,3914,3948,4000,4041,4079,4086,4197,4250,4271,4277,4279,4676,4682,4711,4793,4797,5157,5173,5204,5308,5349,5489,5506,7481) 
  ORDER BY meta_id ASC
  3.6330
  SELECT t.*, tt.* 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
  ORDER BY t.name ASC
  0.4501
  SELECT term_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_termmeta 
  WHERE term_id IN (396,1268,1269,1270,14,1191,54,1141,97,98,53,210,866,912,1190,256,255,208,333,794,629,1156,987,937,148,15,215,809,234,1221,746,326,1168,863,1159,300,935,402,1203,931,510,1020,967,957,973,172,142,613,131,1152,713,495,151,144,362,1188,894,1172,1200,1242,1094,1,1120,5,399,1251,1097,796,667,1006,55,814,16,622,668,112,773,17,7,60,111,786,1136,1245,1103,1059,1194,936,747,922,828,1053,775,1038,466,1031,899,513,840,233,143,673,152,934,684,736,1150,722,327,1046,1092,985,49,325,163,928,99,732,1209,992,1139,1089,1102,1032,1106,1090,1101,972,1086,652,1201,993,1224,136,126,1210,1018,490,645,1056) 
  ORDER BY meta_id ASC
  4.0338
  SELECT object_id, term_taxonomy_id 
  FROM wp_term_relationships 
  INNER JOIN wp_posts ON object_id = ID 
  WHERE term_taxonomy_id IN (398,1268,1269,1270,14,1191,54,1141,97,98,53,212,912,926,1190,258,257,209,335,813,637,1156,1003,952,148,15,217,819,236,1221,754,328,1168,876,1159,302,950,405,1203,945,514,1036,982,972,988,173,142,619,131,1152,721,499,151,144,364,1188,907,1172,1200,1242,1094,1,1120,5,402,1251,1097,805,675,1022,55,824,16,629,676,112,782,17,7,60,111,795,1136,1245,1103,1075,1194,951,755,936,848,1069,784,1054,469,1047,913,518,852,235,143,681,152,949,692,830,1150,730,329,1062,1092,1001,163,327,164,942,99,740,1209,1008,1139,1089,1102,1048,1106,1090,1101,987,1086,660,1201,1009,1224,136,126,1210,1034,494,948,1072) 
  AND post_type IN ('post') 
  AND post_status = 'publish'
  0.9880
  SELECT wp_comments.comment_ID 
  FROM wp_comments JOIN wp_posts ON wp_posts.ID = wp_comments.comment_post_ID 
  WHERE ( comment_approved = '1' ) 
  AND wp_posts.post_status IN ('publish') 
  ORDER BY wp_comments.comment_date_gmt DESC 
  LIMIT 0,8
  0.5219
  SELECT wp_comments.* 
  FROM wp_comments 
  WHERE comment_ID IN (26673,26665,26102,26069,26001,25934,25840,25816)
  0.5929
  SELECT comment_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_commentmeta 
  WHERE comment_id IN (25816,25840,25934,26001,26069,26102,26665,26673) 
  ORDER BY meta_id ASC
  0.4599
  SELECT wp_posts.* 
  FROM wp_posts 
  WHERE ID IN (3042,613,2144,795)
  77.3890
  SELECT t.*, tt.* 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') 
  AND tt.count > 0 
  ORDER BY tt.count DESC 
  LIMIT 45
  0.5140
  SELECT term_id, meta_key, meta_value 
  FROM wp_termmeta 
  WHERE term_id IN (458,631,632,639,640,641,642,73,291,339,434,624,851,294,537,682,853,199,292,416,730,1078,43,47,56,59,740,1095,1096,13,44,57,67,90,133,139,140,145,178,179,180,194,196,198,257) 
  ORDER BY meta_id ASC
  2.0559
  SELECT t.*, tt.* 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('category') 
  AND t.term_id IN ( 613,622,667,673,732,866,894,912,928,973,1092,1152,1194,1201,1209,1221,54 )
  7.7860
  SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID 
  FROM wp_posts LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) 
  WHERE 1=1 
  AND ( wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (54,619,629,675,681,740,912,907,926,942,988,1092,1152,1194,1201,1209,1221) ) 
  AND wp_posts.post_type = 'post' 
  AND (wp_posts.post_status = 'publish') 
  GROUP BY wp_posts.ID 
  ORDER BY wp_posts.post_date DESC 
  LIMIT 0, 10
  0.3538
  SELECT FOUND_ROWS()
  71.8188
  SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID 
  FROM wp_posts 
  WHERE 1=1 
  AND wp_posts.post_type = 'post' 
  AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) 
  ORDER BY wp_posts.post_date DESC 
  LIMIT 0, 5
  0.5229
  SELECT FOUND_ROWS()
  1.6770
  SELECT * 
  FROM wp_posts 
  WHERE (post_type = 'page' 
  AND post_status = 'publish') 
  ORDER BY menu_order,wp_posts.post_title ASC
  13.0589
  SELECT t.*, tt.* 
  FROM wp_terms AS t 
  INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id 
  WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') 
  AND tt.count > 0 
  ORDER BY tt.count DESC 
  LIMIT 24
  Templates
  [0] => plugins/wptouch/themes/foundation/root-functions.php
  [1] => plugins/wptouch/themes/bauhaus/root-functions.php
  [2] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/base/base.php
  [3] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/wptouch-icons/wptouch-icons.php
  [4] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/custom-posts/custom-posts.php
  [5] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/custom-latest-posts/custom-latest-posts.php
  [6] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/google-fonts/google-fonts.php
  [7] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/load-more/load-more.php
  [8] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/media/media.php
  [9] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/sharing/sharing.php
  [10] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/social-links/social-links.php
  [11] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/login/login.php
  [12] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/menu/menu.php
  [13] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/flickity/flickity.php
  [14] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/spinjs/spinjs.php
  [15] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/tappable/tappable.php
  [16] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/fastclick/fastclick.php
  [17] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/concat/concat.php
  [18] => plugins/wptouch/themes/foundation/modules/slideout/slideout.php
  [19] => themes/idream/archive.php
  [20] => themes/idream/header.php
  [21] => themes/idream/sidebar.php
  [22] => themes/idream/searchform.php
  [23] => themes/idream/footer.php
  [24] => themes/idream/bottombar.php
  [25] => themes/idream/copyright.php
  Globals
  $_GET = array (
   'cat' => '1038',
  );

  $_POST = array (
  );

  $_COOKIE = array (
  );

  $_SESSION = array (
  );

  $_SERVER = array (
   'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
   'REQUEST_URI' => '/fa/?cat=1038',
   'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
   'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
   'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
   'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
   'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
   'HTTP_HOST' => 'mighatemehr.ir',
   'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
   'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Tue, 27 Oct 2020 04:00:53 GMT',
   'DOCUMENT_ROOT' => '/home/mighatem/public_html',
   'REMOTE_ADDR' => '34.239.179.228',
   'REMOTE_PORT' => '48678',
   'SERVER_ADDR' => '212.33.207.59',
   'SERVER_NAME' => 'mighatemehr.ir',
   'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@mighatemehr.ir',
   'SERVER_PORT' => '443',
   'REQUEST_SCHEME' => 'https',
   'HTTPS' => 'on',
   'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.2',
   'SSL_SESSION_ID' => '4548cff8ff07e5c864991bb6fd3c948ee3859ed8039d16f99e3eef6aecb3ad19',
   'SSL_CIPHER' => 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256',
   'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '128',
   'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '128',
   'SCRIPT_FILENAME' => '/home/mighatem/public_html/fa/index.php',
   'QUERY_STRING' => 'cat=1038',
   'SCRIPT_URI' => 'https://mighatemehr.ir/fa/',
   'SCRIPT_URL' => '/fa/',
   'SCRIPT_NAME' => '/fa/index.php',
   'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
   'REQUEST_METHOD' => 'GET',
   'X-LSCACHE' => 'on',
   'PHP_SELF' => '/fa/index.php',
   'REQUEST_TIME_FLOAT' => '1623573399.6003',
   'REQUEST_TIME' => '1623573399',
   'argv' => 
   array (
    0 => 'cat=1038',
   ),
   'argc' => '1',
  );

  Close
  666666666666