مسائل زنان

غیرت چیست؟ چه غیرتی ارزشمند و چه غیرتی احمقانه است؟ + فیلم

این مطلب، تحلیل اینجانب حجت حاجی کاظم از عقلانیت غیرت اسلامی است و برای عمیق و دقیق شدن آن نیازمند تحقیق بیشتری هستم. به خاطر نیازی که از سوی برخی بزرگواران به این موضوع حس می شد، تا میزانی که خود درک می کردم را تقدیم می کنم. (۲۶ تیرماه ۱۳۹۷) مردم به چه کسی […]

تغییر چهره مردانه مجلس

حجت حاجی کاظم – یادداشتی برای پیام زن – اسفند ۹۴ گروهی با انتشار کلیپی اعلام کردند که می خواهند به سوی «تغییر چهره مردانه مجلس» حرکت کنند. در یکی از کلیپ های این گروه تصاویر بانوان محترمی که رد صلاحیت شده اند را یکی یکی نشان می دهد و با آهنگ غمناکی مهر عدم […]

اسکرول