راستی و دروغ

گفتگو: دروغ در ایران و اسلام

 گفتگوی زیر در سایت آپادانت بین عده ای از دوستان اتفاق افتاد. به نظرم رسید که قابل استفاده باشه. منبع: http://www.apadanet.ir/view/post:920651 EsAliEs دروغ در ایران و اسلام داریوش هخامنشی: اهورامزدا دروغ را از سرزمین و مردم من بدور نگه دارد.کوروش بزرگ : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ.پیامبر اکرم به علی (ع): […]

اسکرول