نکته سوم از ۱۰۰۱ نکته: زیان معنوی اهل تو، همان زیان معنوی توست.

حجت الله حاجی کاظم کودک، جانماز پدر را می کشاند و با خود می برد. پدر، ابروها را در هم می کشد و برای کودکش نقشه می کشد. … پدر فکر می کند که حق داشته اخم کند. انگار دیگر، زیبایی نماز برای کودک فهمیدنی نیست. پدر، زیان کرده است. زیانی که قیامت آثارش را […]

نکته دوم از ۱۰۰۱ نکته: تفکر و تعقل، انتظار الهی

حجت الله حاجی کاظم زمان نوجوانی ما، معلم ها دوست داشتند ما را مطیع محض تربیت کنند. دانش آموزی که فقط می آموزد. می آموزد حرف هایی را که دیگران از قبل در مورد آن تفکر کرده اند و سهم او، فقط حفظ کردن است. اما خدای بزرگ، تقلید بدون تحقیق را، وصف دشمنان حقیقت […]

اولین نکته: حدس های نادرست مردم، مبنای زندگی ات نباشد.

به قلم: حجت الله حاجی کاظم بعضی وقت ها شک کردی مبادا بی خیالی های مردم نسبت به دین درست است یا نه. به خود گفتی چرا من هم مثل بعضی از مردم، خدا و دین را رها نکنم؟ وقتی بازی های کامپیوتری برای انس هست، چرا انس با خدا؟ خدای بزرگ سخن می گوید: […]

هزار و یک نکته همچون مهریه همسرم

هر چه داریم و خواهیم داشت، از قرآن عزیز است. این هزار و یک نکته را در لحظات اذان صبح آغاز می کنم و پیشاپیش به همسرم تقدیم می نمایم. یکی از شروط ضمن عقد و در کنار مهریه ازدواجمان، تدوین و ارائه ۱۰۰۱ نکته قرآنی به ایشان بوده است. امیدوارم خداوند توفیق ادامه دادن […]

اسکرول