حجت حاجی کاظم

در تبلیغات بازرگانی محصولات تبرک، از لورل و هاردی می پرسند:

بزرگترین آرزوی شما چیه؟

میگن: اینه که بتونیم جایزه تبرک رو برنده بشیم. (به اندازه وزنت اسکناس میدن … )

حالا به نظر شما اگر صدها و هزاران بار این نوع تبلیغات بازرگانی که دارای بهترین کیفیت های بصری و هنری است را ببینیم، آرزوهای انسانی و الهی و اخلاقی بلند جامعه ما تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت؟

درست است که تبلیغات بازرگانی جهت ایجاد میل به یک محصول بسیار موثر است اما آیا ارزش نادیده گرفتن و جابجا کردن اولویت های اخلاقی و انسانی را دارد؟

نمی گویم یک تبلیغ بازرگانی اینگونه، انسان ها را دنیاپرست و ضد اخلاق می کند اما می توان گفت اگر ساعت ها و روزها و سال ها بدون توجه به اثر آن ادامه یابد، بی اثر نسبت به اخلاق نخواهد بود.