تاریخی و جغرافیایی

آقایانی چاوشی: پایه‌های نور‌شناسی نوین براساس کتاب «المناظر» شکل گرفته است

جعفر آقایانی چاوشی، دبیر علمی همایش ملی «حسن بن الهیثم (الهازن)» ضمن تشریح اهداف برگزاری این همایش گفت: ابن‌هیثم با نگارش کتاب «المناظر» در واقع پایه‌‌‌های نورشناسی نوین را بنا گذاشت و کارش در این باب مشابه به کار کپرنیک در نجوم است. به نقل از ایبنا دکتر جعفر آقایانی چاوشی، دبیر علمی همایش ملی […]

یک معمای جالب درباره ماجرای کربلا و پاسخ آن

یک معمای فکری- تاریخی ویژه محرم حر وقتی با سپاهش جلوی حضرت را گرفت، اظهار عطش کرد و حضرت از آبی که همراه داشتند، سپاهیان و حتی اسب های سپاه حر را آب دادند. مگر آنان نزدیک شریعه فرات نبودند؟ چرا برای آب خوردن به سمت فرات نرفتند؟ تازه با توجه به اینکه با سپاه […]

اسکرول