خروج نخبگان از کشور

درباره مهاجرت دانشجویان نخبه به دانشگاه های خارجی

ایران به ادعای برخی منابع رتبه نخست فرار مغزها را در اختیار دارد. بیشتر فارغ التحصیلان ایرانی بر نمی گردند در حالی که بیشتر فارغ التحصیلان چینی در غرب به کشور خود باز می گردند.وقتی مستند میراث آلبرتا ساخته آقای شمقدری را دیدم، به نکاتی درباره تحصیل در خارج کشور پی بردم که واقعا قبل […]

اسکرول