انلود فایل صوتی هفت جلسه درباره عقلانیت قصاص در احکام اسلامی

این برنامه در زمستان ۱۳۹۱ از برنامه فقه پویا رادیو معارف پخش شده است.

حجم هر فایل حدود ۳۰ مگابایت است.

دانلود جلسه اول بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام

دانلود جلسه دوم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام

دانلود جلسه سوم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام

دانلود جلسه چهارم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام

دانلود جلسه پنجم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام

دانلود جلسه ششم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام

دانلود جلسه هفتم بررسی عقلانیت قصاص در حقوق و احکام اسلام