ثبت نام پنجمین احیاء علمی میقات مهر با موضوع بلا و ابتلا با تطبیق بر سقط جنین

== پنجمین احیاء علمی میقات مهر با موضوع ==

فلسفه و چالش های بلا و ابتلا در نگاه دینی

با تطبیق بر موضوع سقط خودبخودی و سقط عمدی جنین​

زمان

پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۲
ساعت ۲۱:۳۰ تا ۳ بامداد روز جمعه

مکان

شهر مقدس قم؛ آدرس، بر اساس تعداد ثبت نام،
تعیین و خدمت ثبت نام کنندگان پیامک میشود.

مهلت ثبت نام

تا ساعت ۲۴ روز سه شنبه
 29 فروردین ۱۴۰۲

نحوه ثبت نام

از طریق لینک ذیل ثبت نام فرمایید:

مروری بر سوالات این برنامه

بلا و ابتلا در نگاه دینی

  • اثر ایمان بر میزان بلا و ابتلا چیست؟
  • آیا آسانی های برشمرده شده برای دینداری، با سنت بلا و ابتلا سازگار است؟
  • پیش فرض زندگی مومن، رفاه است یا فقر؟
  • تفاوت بلا، مصیبت، فتنه، اصابه، امتحان، ابلاء و ابتلاء چیست؟

تطبیق بر سقط و اسقاط

  • آیا ابتلا و بلا برای جنین هم قابل تعریف است؟
  • جنینی که زندگی وی در ماه های اول پایان یافته چه سرنوشتی دارد؟
  • چرا خداوند امکان سقط شدن یا سقط کردن جنین را از بین نبرده؟
  • تمایز مرگ و قتل از منظر مقتول و قاتل چیست؟

شیوه برگزاری

جلسه به صورت حلقه و با مشارکت همه حاضرانی که مایل به گفتگو هستند برگزار می شود.  ان شاء الله.
دبیر جلسه: آقای حجت حاجی کاظم

ثبت نام برنامه

مهلت ثبت نام پایان یافته است.

پوستر برنامه

پنجمین احیاء علمی میقات مهر

ثبت نام پنجمین احیاء علمی میقات مهر با موضوع بلا و ابتلا با تطبیق بر سقط جنین
اسکرول