به قلم حجت حاجی کاظم

برای ما برخی کلیپ های ایشان سوال شد و طی آن تحقیقی در این باره انجام و با خودشان هم صحبت کردیم. در ذیل، مجموع دیدگاهمان درباره مواضع و فعالیت های ایشان را آن قدر که فهمیده ایم بیان می کنیم.

aghamiri

برخی محاسن حاج آقا آقامیری که به نظر می رسد.

برخی موارد را حکیمانه دیده اند و حکیمانه موضع گرفته اند. مثلا موارد ذیل:

۱-    نقد تمرکز بر جهنم برای معرفی خداوند و نادیده گرفتن رحمت حق

۲-    لطیف و عقلانی دانستن و معرفی کردن دین و تفسیر محبتی از هدف خلقت

۳-    تلاش در حذف برخی تحریفات و کم عقلی ها از دین مثل افراط در عزاداری و …

۴-    تفسیر وجود امام معصوم ع به عاشق هدایت مردم

۵-   تاثیر قابل توجه و قدم قدم کلیپ هایشان بر آدم هایی که کاملا ضد دین می اندیشیده اند.

اما برخی نقدها که به نظرات ایشان وارد می دانیم:

۱-    تلقی نادرست که از برخی کلیپ های ایشان به نظر می رسد و احتمالا موجب برداشت های غلط عده ای می گردد.

۲-    جمع میان برخی آموزه های دین مثل همراهی خوف و رجا در مواضع ایشان دیده نمی شود یا پنهان است.

۳-    نقش جهنم و خوف از حق در رشد انسان ها را ظاهرا نادیده می گیرند یا نشان می دهند که نادیده می توان گرفت.

۴-    سیاه نمایی در برخی کلیپ های البته محدود  درباره وضع اخلاقی در جامعه مذهبی ما

۵-    نقد دیگر، استفاده از فضاهایی همچون فیسبوک است که به نظر می رسد بازی کردن در معادلات دشمن می باشد.

پاسخ های ایشان

این نقدها به ایشان منتقل شد و پاسخ ها و توجیهات ایشان چنین بود که برخی قابل تامل و استفاده بوده و برخی هم برای ما قابل پذیرش نبوده است اما به هر حال برنامه و باور ایشان است:

باور ایشان این است که اگر کسی با کلیپی از وی به سایتشان برسد و همه مطالب را ببیند، خواهد فهمید که تلقی های نادرست از کلیپ های ایشان کدام است.

ایشان تمرکز کلیپ ها و سخنان را بر نکاتی می دانند که به شدت از سوی دشمنان دین به عنوان نقطه مقابل اسلام معرفی شده و بنای ایشان، ابتدا تخریب آن برنامه های دشمنان حق است و نه شکل دهی جامع همه اعتقادات شخص. البته بنا ندارند سخنی دروغ گویند و به نظر می رسد اگر دقت کنیم، سخن خلاف واقع دیده نمی شود مگر سخنی که تفسیری داشته یا فقط یک بعد از حق را بیان کرده باشد و ظاهر سخن موجب تلقی نادرست شود.

با توجه به اهمیت رساندن پیام حق به طالبان آن، ایشان بنا دارند از برخی تلقی های نادرست که ممکن است از بیاناتشان به ذهن برسد نگرانی را کنار گذاشته و به رسیدن برخی از کلمات حق به گوش کسانی که به شدت دور از این حرف ها قرا گرفته اند امیدوار باشند و آماری که ارائه می کردند، تا حدودی نشان از موفقیت در این زمینه داشت.

ایشان می گفتند عده ای از کسانی که الان جزو ضد انقلاب ها و سلطنت طلب ها و ضد اسلام ها و از نقاطی همچون اسرائیل فعالیت می کنند، نسبت به کلیپ های ایشان حساس شده و علیه آنها فعالیت می کنند. چرا که مواضع خود را در خطر دیده اند. در مورد حضور در فیسبوک هم چنین مواضعی دارند که البته این به معنای مجاز دانستن فیسبوک توسط ایشان نیست و بلکه لااقل یک احساس وظیفه خاص است.

اما نقد پاسخ های ایشان

به نظر ما برخی توجیهات ایشان قابل تامل است و بالاخره بر اساس دلایلی برای خودشان حجت دارند. اینکه مطمئن باشیم حجت ایشان برای شرایط ایشان برقرار نیست، کار راحتی نخواهد بود اما این نقد به نظرمان باقی است:

اینکه از عملکرد ایشان عده ای تلقی نادرست پیدا می کنند و ما نمی توانیم مطمئن باشیم هدایت عده ای بسیار، مجوز گمراهی احتمالی و نسبی عده ای هرچند کم شود. (دقت فرمایید.)

نقد کلیپ های ایشان

اگر فرصت داشتم، برای نقد محتوایی کلیپ های این بزرگوار حتما صرف می نمودم. امیدوارم در فرصتی به این امر بپردازیم.

این نقدها برای ایشان ارسال شد.