اطلاعات شما تنها در دست ادمین گروه خواهد ماند و منتشر نخواهد شد.

نام کامل شما (الزامی)

ایمیل شما - حتی الامکان حتما درج شود

تلفن همراهی که با آن در گروه فعالیت دارید (الزامی)

برخی یادآوری ها و اطلاع رسانی ها از طریق پیامک انجام خواهد شد. در صورتی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را غیر فعال کرده اید، لطفا جعبه ذیل را علامت بزنید تا اطلاع رسانی ها از طریقی دیگر انجام شود.
توجه: بهتر است برای اطلاع رسانی آسان تر، پیامک تبلیغاتی خود را فعال کرده باشید. برای فعال سازی آن، مشترکین همراه اول عدد 2 را به 8999 پیامک کنند و مشترکین ایرانسل عدد 1 را به شماره 5005 ارسال نمایند. مشترکین رایتل نیز می توانند از کد دستوری #800* استفاده نمایند. دریافت پیامک های ما هزینه ای برای شما ندارد.

نحوه آشنایی کلی با ما از طریق

نحوه عضویت شما در این گروه یا آشنایی با اعضای گروه از طریق کدام یکی از ادمین ها بوده است؟ نام ایشان را بنویسید

در کدام شهر ساکن هستید؟

لطفا اگر اولین بار است در این برنامه حاضر می شوید، اطلاعات ذیل را هم تکمیل کنید:

وضعیت تاهل

سن

رشته و مقطع تحصیلی (جهت درک بهتر از زمینه مخاطبین)

آیا آشنایی قبلی با مباحث استاد دارید؟
بلهخیر

اگر برخی جلسات استاد را حاضر بوده اید، چه موضوعی و چه مقطعی و کجا بوده است؟

اگر پیشنهادی درباره گروه دارید بفرمایید.