مهلت تکمیل نظرسنجی: تا ساعت۲۰ پنجشنبه ۲۳ آبان۹۸

با توجه به تغییر ساعت اذان در نیمه دوم سال، نظرسنجی مجدد در خصوص زمان مطلوب انجام می شود:
با فرض اینکه در هر ماه، جلسه در روز چهارشنبه برگزار می شود، به سوالات ذیل پاسخ گویید:

زودترین ساعتی که حضور روز چهارشنبه از آن ساعت زودتر، برای شما ممکن نیست، چه ساعتی است؟
ساعت 15 (3 بعد از ظهر)ساعت 16 (4 بعد از ظهر)ساعت 17 (5 بعد از ظهر)ساعت 18 (6 غروب)ساعت 19 (7 شب)

زودترین ساعتی که حضور روز چهارشنبه از آن ساعت زودتر، برای شما دشوار است؟
ساعت 15 (3 بعد از ظهر)ساعت 16 (4 بعد از ظهر)ساعت 17 (5 بعد از ظهر)ساعت 18 (6 غروب)ساعت 19 (7 شب)

دیرترین ساعتی که حضور روز چهارشنبه بعد از آن ساعت برای شما ممکن نخواهد بود، چه ساعتی است؟
ساعت 18 (6 بعد از ظهر)ساعت 19 (7 بعد از ظهر)ساعت 20 (8 شب)ساعت 21 (9 شب)ساعت 22 (10 شب)

دیرترین ساعتی که حضور روز چهارشنبه بعد از آن ساعت برای شما دشوار است، چه ساعتی است؟
ساعت 18 (6 بعد از ظهر)ساعت 19 (7 بعد از ظهر)ساعت 20 (8 شب)ساعت 21 (9 شب)ساعت 22 (10 شب)

به نظر شما حداکثر طول جلسات ماهانه شامل بخش اصلی ارائه استاد و بخش پرسش و پاسخ، حداکثر چند ساعت باشد؟
یک ساعت و نیمدو ساعتدو ساعت و نیمسه ساعتسه ساعت و نیمچهار ساعت

مکان برگزاری در چه محله هایی برای شما مطلوب تر است؟
حوالی زنبیل آبادحوالی شهرک قدسحوالی میدان صفائیهحوالی نیروگاه - آیت الله کاشانیحوالی 15 خردادشهرک پردیسانحوالی میدان امام خمینی رهحوالی جمکرانباجکاهمیت چندانی ندارد (اگر این گزینه را علامت می زنید، یعنی از گزینه های دیگر انصراف داده اید)

بهتر است محل برگزاری جلسه، چه ویژگی هایی داشته باشد؟ (پشت سرهم تایپ بفرمایید)

نظر سنجی گذشته نشان می دهد، چهارشنبه غروب در مجموع از روزهای پنجشنبه غروب و جمعه عصر مناسب تر است. با این وجود، لطفا مجدد این سوال را پاسخ گویید:
کدامیک از زمان های ذیل برای شما مناسب تر است؟
چهارشنبه غروب
پنجشنبه غروب
جمعه عصر

حضور در کدام یک از زمان های ذیل برای شما احتمالا ممکن نیست؟
چهارشنبه غروب
پنجشنبه غروب
جمعه عصر

نام کامل شما (الزامی)

(دریافت نام و تلفن همراه شما، جهت بهبود اطلاع رسانی انجام می شود.)

تلفن همراه (الزامی)

وضعیت تاهل (جهت برنامه ریزی بهتر موضوعات)

رشته و مقطع تحصیلی (جهت درک بهتر از زمینه مخاطبین)

موضوعات پیشنهادی شما برای جلسات چیست؟ (پشت سرهم تایپ بفرمایید)

اگر پیشنهادی درباره محتوا یا نحوه ارائه توسط استاد مورد نظرتان است بفرمایید (در اختیار ایشان قرار می گیرد)

اگر پیشنهاد یا انتقاد دیگری درباره نحوه برگزاری جلسات دارید ارائه فرمایید.