اندیشکده مردمی حریم حیات جنین

لوگو اندیشکده مردمی حریم حیات جنین

معرفی مجموعه مردمی حریم حیات جنین

اندیشکده مردمی حریم حیات جنین، به دنبال حس نیاز برخی دغدغه مندان مردمی متخصص در رشته های مختلف نسبت به حفاظت از جان جنین تشکیل شد. این گروه تلاش دارد در حد توان خود، نیازهای فعالیت های عمومی برای حمایت از جان مادر و جنین را پشتیبانی کند.
اندیشکده مردمی حریم حیات جنین، تمرکز خود را بر مسئله یابی، مسئله شناسی، اولویت بندی مسائل، حل مسائل و تقدیم پاسخ ها در قالب های مختلف به جامعه قرار داده است.
این مجموعه با دغدغه و همکاری داوطلبانه کسانی همچون شما حرکت و حیات دارد. در صورت تمایل به همکاری، ما را مطلع فرمایید.

کلان موضوع

حمایت پژوهشی و اندیشه ای از حیات جنین

ماموریت

مسئله یابی و حل مسئله در حوزه حیات جنین

چشم انداز

به روز رسانی نقشه راه ملی در حمایت از حیات جنین

نوع همکاری

مشاوره ای، مطالعاتی، ارزیابی، خط مشی گذاری، دوره تخصصی

ارتباط با ما

تماس تلفنی یا ارسال پیامک
به ۰۹۱۰۰۵۶۷۱۷۶

فرم تماس

موارد ارسالی از طریق فرم، بعدا بررسی می شود. موارد فوری، تلفنی دنبال شود.

فرم تماس با حریم حیات جنین

اسکرول