مشارکت در همایش هدف الهی برای زندگی

  برای برگزاری مستمر برنامه (چند ماه یکبار) مناسب است که امکان مشارکت عزیزان دغدغه مند فراهم گردد.

  به این منظور، اگر می خواهید واسطه رزق فرهنگی الهی به دیگران قرار گیرید، می توانید از طریق تکمیل فرم ذیل اقدام فرمایید:

  نام شما (الزامی)

  شماره تماس شما (الزامی)

  در کدام مورد ذیل می توانید کمک اجرایی نمایید؟
  پرینت گرفتن، برش و آماده کردن جزوات هر جلسه (هزینه تکثیر توسط دیگران تامین می شود)تهیه نان و پنیر و سبزی برای صبحانهتهیه میان وعده پذیراییهماهنگی های احتمالی - حضوری سالن شامل برنامه ریزی، بازدید قبل آغاز و ...تهیه گزارشی کوتاه از جلسه برای ارسال به شرکت کنندگاندعوت از دوستان مستعد به صورت چهره به چهره به تعدادی که مایلیددیگر کارها

  تنها پیش بینی ما درباره تأمین مالی برنامه، این است که خداوند نسبت به برنامه‌های فرهنگی هم رزاق است و البته هر کدام از عزیزان می توانند برای در طول خداوند قرار گرفتن، مشارکت داشته باشند.

  برای سالن، جزوات، پذیرایی و موارد مشابه، مبلغی را که در نظر دارید (بر حسب ریال)، در کادر زیر وارد کنید.

  اگر توضیحی لازم است، بفرمایید