اسلام و عقل

مبنای عقل گرایانه آیت الله جوادی در نظریه علم دینی ایشان

حجت حاجی کاظم تحقیق اخیر بنده در مورد نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی ح است. نموداری که در مطلب لینک می بینید، نظر ایشان درباره معرفت عقلی و علت دینی دانستن معرفت عقلی است. این دیدگاه ایشان بسیار عقل گراست و بنظرم برای دوستان می تواند جالب باشد. طراحی این نمودار را بنده […]

یافتن حق از میان شبهه ها – مسیری برای تمام زندگی

به قلم: حجت الله حاجی کاظم مقدمه این مطلب را به درخواست دوستانی که در فضای بررسی شبهه های علیه اسلام عزیز قرار گرفته بودند تدوین نمودم. این مطلب حاصل مدت ها بررسی و استفاده از استاد بزرگوارم بوده است. به این نکات باور دارم و آماده بحث کردن در مورد جزئیات و اثبات آنها […]

اسکرول