حوزه سرباز رهبری

برای آنان که شورای حوزه علمیه قم را مدافع بی منطق نظام می دانند.

حجت الله حاجی کاظم در یکی از شبکه های اجتماعی کسی ادعا کرده بود که حوزه در دفاع ناحق از نظام است. بنده باورم این بوده و است که اگر حوزه دفاع از رهبری و نظام (نه دفاع از اشکالات عملکرد برخی مسئولان) را ناحق بداند، هرگز آخرت خود را فدای آن نخواهد کرد. اگر […]

اسکرول