دقت به واژه ها

نکته پنجم از ۱۰۰۱ نکته: برداشت مخاطب هم مهم است.

به قلم: حجت حاجی کاظم وقتی لفظی دارای معنای بدی هم می تواند باشد، از الفاظ بهتر استفاده کنیم. لفظ «راعنا» در عربی یعنی ما را ملاحظه کن، به ما نظر کن و … . اما همین لفظ در زبان عبری، معنای خوبی ندارد. یهودیان خطاب به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از […]

اسکرول