راه انس با قرآن کریم

من و بوسه بر قصر بلند قرآن؟ آیا من راهی به سوی استفاده از خود قرآن‌کریم و فهم آن دارم؟

روشی برای بیشتر نزدیک شدن به قرآن کریم حجت الله حاجی کاظم با نام مستعار سینا فارسی نسب نشریه پرسمان-شماره ۱۵۴-زمستان ۱۳۹۴ درد تشنگی ما گاهی مردی از راه می‌رسد و درباره طعم دلنشین قرآن می‌گوید. گاه توصیفی از قرآن، تشنگی ما را اضافه می‌نماید اما آیا تک تک ما راهی به سوی نوشیدن از […]

دلم برای صدای قرآن اهل ایمان تنگ است – ۸ قدم برای انس با قرآن کریم

اشاره: این مطلب با نقد جریان فعلی گرایش به فنون تلاوت و حتی حفظ، آن را نقد می نماید. به نظر ممی رسد ما از استفاده نسبت به نوای قرآن برای درمان دردهایمان دور شده ایم. راهکاری برای قرآنی شدن برای آنان که دوست دارند قرآن را در آغوش بگیرند ارائه می کنیم. به قلم: […]

اسکرول