سعی در سعادت

نکته قرآنی: بدون سعی کسی به جایی نمی رسد. اما با سعی هم شاید نرسد!!! (نکته ۱۳ از ۱۰۰۱ نکته)

ح-ح معنای اینکه چیزی برای انسان جز آنچه سعی کرده نیست، چیست؟ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلا ما سَعی ﴿النجم‏،۳۹﴾: و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده [هیچ نصیب و بهره ای] نیست، (البته این به معنای آنکه همه سعی او به او می رسد نیست. آیه شریفه نشان می دهد هر چه به […]

اسکرول