به قلم: حجت الله حاجی کاظم

مقدمه

این مطلب را به درخواست دوستانی که در فضای بررسی شبهه های علیه اسلام عزیز قرار گرفته بودند تدوین نمودم. این مطلب حاصل مدت ها بررسی و استفاده از استاد بزرگوارم بوده است. به این نکات باور دارم و آماده بحث کردن در مورد جزئیات و اثبات آنها می باشم.

حق، اگر حق است، روشن خواهد شد.

به نظر ما حق اگر حق است، با بررسی دقیق به حتم روشن خواهد شد. تجربه ما اثبات کرده است که هرچه شبهه عمیق تری درباره قرآن کریم مطرح می شود، در صورتی که خوبِ خوب تحقیق و بررسی شود، وقتی به پاسخ می رسید، به معجزه بودن قرآن کریم بیشتر باور پیدا می کنیم.

اگر این موضوع برای کسی روشن شود، به نقطه ای خواهد رسید که اعجاز قرآن کریم برای او از اعجاز رو در روی اژدها شدن عصا و شکافتن نیل و زنده شدن مردگان و … هم گویا تر و روشن تر خواهد بود.

در حق، با هیچ کس تعارف نداریم.

همیشه آماده باشیم که اگر فهمیدیم عقیده ای که به آن معتقدیم حق نیست، بدون هیچ تعارفی حق را بپذیریم. (پاورقی۱) حتی اگر فهمیدیم اسلام و شیعه حق نیست. فقط یک شرط وجود دارد: توجه به پیچیدگی ها و احتمال وجود پیچیدگی.

مسیر ورود به اسلام، عقل است و نه ایمان.

متاسفانه بسیاری از مطالعات و القائات درباره دین، با مبنا قرار دادن مسیحیت است. در دین مسیحیت امروز، راه ورود به دین، ایمان به آن بیان شده است. متأسفانه (ادامه مطلب…)