عمل زیبایی بینی

تغییر سلیقه زیبا شناسی آدم ها با رشد عمل های زیبایی و …

حجت الله حاجی کاظم به قول همسرم، آن قدر عمل های زیبایی و آرایش های آنچنانی رایج است که سلیقه های آدم ها در زیبایی شناسی در حال تغییر است. این موضوع، در آینده سلامت جنسی جامعه را تهدید خواهد کرد. از سویی کشش بیش از معمول مردان به زنان موجب تشدید برخی ناهنجاری ها […]

اسکرول