تدوین قسمت اول: حجت حاجی کاظم
تدوین قسمت دوم: پوریا علی حسن زاده
ویرایش: ح-حاجی کاظم

اشاره: با توجه به اهمیت مفهوم و سرفصل های متافیزیک در درک علم تجربی، با محوریت یک مقاله یا یک مبحث، به سرفصل هایی از آن می پردازیم. نویسنده هر متن، در ابتدای آن معرفی می شوند. کلاس مربوطه در گروه فلسفه علم دانشگاه شریف و در قالب درس مقولات ویژه متافیزیک توسط آقای دکتر علیرضا منصوری ارائه شده است.

dr-mansouri-alireza

عناوبن دیگر بحث های ارائه شده در مورد فیزیک و متافیزیک  از سرفصل های کلاس استاد

طبیعت مسائل علمی (درباره متافیزیک علم) بر اساس مقاله آگاسی
فیزیک و متافیزیک بر اساس مقاله پوپر
آشنایی با پارادوکس زنون و راه حل های آن
دیدگاه ارسطویی، گالیله ای و نسبیتی – کتاب گروچ
اتر و مسائل آن: مقاله ماکسول در بریتانیکا
واقعیت و زمان – مقاله پانتم + قراردادی بودن همزمانی
مسئله اندازه گیری و فیزیک کوآنتوم

برای دانلود مقاله به زبان انگلیسی می توانید اینجا کلیک کنید.

  طبیعت مسائل علمی بر اساس مقاله آگاسی – قسمت اول

در فیزیک به برخی مسائل توجه بیشتر و به برخی توجه کمتری می شود.

محققین، پاره ای از مسائل را برای تحقیق انتخاب می کنند و به آنها می پردازند و این موضوع در شکل گیری علم اثر دارد. اینکه چرا چنین مسائلی را انتخاب کردند و مسائلی را نه، قابل تامل و مطالعه می باشد. از کجا تصمیم می گیریم که مسئله ای بنیادین یا مهم است؟ واقعیت این است که مسائل علمی، وابسته به مسائل متافیزیکی آن دوره هستند. دانشمندان ممکن است بخواهند بخشی از جهان را مطالعه کنند بدون آنکه مطالعه کل جهان مورد نظر باشد. با توجه به اینکه برخی مسائل علمی دم دستی مدت ها بررسی نمی شود و نیز اینکه (ادامه مطلب…)