قتل جنین

تشبیه پدر و مادری که قاتل جنینشان هستند، به قاتلان امام حسین (ع) چقدر درست است؟

تشبیه پدر و مادری که قاتل جنینشان هستند، به قاتلان امام حسین (ع) چقدر درست است؟نویسنده: ح. حاجی کاظم جریان کفر، جریان نفاق، جریانی بی رحم است و جریان حق، همیشه این بی رحمی را برای بیدار شدن مردم یادآوری میکند. شهادت سیدالشهدا (ع) و اصحابشان، چگونه می تواند در تشبیه های ما در زمینه […]

اسکرول