به قلم: حجت الله حاجی کاظم

فطرت انسان، همیشه در جستجوی نقطه آغاز خویش است. دشمنان حق برای منزوی کردن دین،‌ فرقه های انحرافی را ایجاد و تقویت می کنند.

آنان در این راستا، نظریاتی همچون معنویت بدون دین،‌ شیطان پرستی، جادو باوری، داروینیسم فلسفی و …  را پایه گذاری نمودند.

ادعای مشاهده شدن سفینه های فضایی از حدود ۶۰ سال پیش آغاز شد. هنوز هم فیلم های ساخته شده از موجودات فضایی در زمره مجموعه های تخیلی قرار دارد.

اما گویا این تخیلات قرار است راهزن انسان شود.

به تازگی ادعا شده است (ادامه مطلب…)