ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی

بررسی نقدنامه منسوب به آخوند خراسانی در ردّ ولایت فقیه

بررسی نقدنامه منسوب به آخوند خراسانی در ردّ ولایت فقیه (آسیب‏‌شناسى حکومت دینى از منظر آخوند خراسانى) منبع: http://ijtihad.ir/velayat-faqih.aspx *حجت‌الاسلام دکتر حسین ناصری مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه حوزه، ش ۱۶۲ درآمد همه تاریخ‌نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند که آخوند خراسانى، نه تنها در روند شکل‌گیرى و پیروزى جنبش مشروطه سهم […]

اسکرول