وقتی حتی دقت های حکم قصاص، مستت می کند

به قلم: حجت الله حاجی کاظم اشاره: به نظر ما حرف های دین اگر حرف های خداست، باید عاقلانه ترین حرف ها باشد. وگرنه جایی را در شناخت خویش به بیراهه رفته ایم. یا در شناخت حکم خدا و یا جایی را در شناخت خود خدا. تلاش خواهیم کرد در مورد برخی از احکام دینی…