چرا مردم آقای روحانی را انتخاب کردند؟

پدیده فقط معترض شدن جامعه.

حجت الله حاجی کاظم جدا از مزایا و ضعف های نسبی شخصیت جناب روحانی و جدا از اینکه الان ایشان برای ما رئیس جمهور ایران اسلامی است و قطعا اهل کارشکنی و به بن بست کشیدن دولت مخالف خود نیستیم، تحلیلی به رنگ جامعه شناسی نسبت به رای بالای آقای روحانی دارم. البته این قطعا […]

اسکرول