چگونه اهل ایمان از حزن دور هستند؟

معادله گازهای کامل (ایدآل)، برای ساختن آدم های کامل (نکته نهم از ۱۰۰۱ نکته)

حجت الله حاجی کاظم برداشت از معادله گازهای کامل را جایی دیدم و با اندکی تغییر تقدیمتان می کنم. نکته ای که به آن افزودم، این است که راهکار آن، راهکاری است که از معارف اسلامی هم فهمیده می شود. چگونگی آن را خواهم گفت. خیلی ها معادله P V = n R T رو […]

دوربینی برای آرامش

فرض کنید خسته و گرسنه هستید.‏ وسط ظهر تابستانی می خواهید زودتر به خانه برسید.‏ وقتی یاد خنکای کولر خانه و شربت بیدمشک خانه می افتید، قدم هایتان از شما جلو می زنند.‏ از پله های پل هوایی بالا می روید.‏ وسط آسمان و زمین که می رسید، یک آدم هیکلی جلوی شما می ایستد […]

اسکرول