کسی که کسی را زنده کند

چند نفر را از مرگ معنوی نجات داده ایم؟ (نکته دهم از ۱۰۰۱ نکته)

حجت الله حاجی کاظم برخی می گویند آیه شریفه زیر، مربوط به همین احیاء روحی و معنوی است: … وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا اَلنّٰاسَ جَمِیعاً … ﴿المائده، ۳۲﴾ … و هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد، گویی همه انسان ها را زنده کرده است … البته می توان گفت آیه […]

اسکرول