اعتکاف، تجربه ای است در دنیایی متفاوت.
گویا از این ظلمتکده کفرآباد بیرون رفته ای.
گویا در کنار بهشتیان خوش سیرت و خوش صورت و مهربان به سر می بری.
گویا محبت خدا را با تمام وجود حس می کنی.

محبتی که به حضورت در مسجد حتی خواب تو در مسجد رحمت می دهد.

خداوند بدون بهانه به تو می بخشد.

در آغوش خدایی.
سه روز گروگان خدا می شوی تا طعم محبتش را به تو بچشاند.

الحمد لله.