چند روز پیش داشتم قسمتی از کارتون دور دنیا در هشتاد روز (around the world in 80) را می دیدم. کارتنی بر اساس رومان معروفی با همین نام از ژول ورن که یکی از برنامه های محبوب دوران کودکی ما بود.

متوجه شدم که تمام داستان بر یک قمار می چرخد و آن میز بیلیارد اتاق موعود، بخشی مهم از صحنه را گرفته است.

این در حالی است که از دیدگاه ما، یکی از خانمان سوز ترین گناهان، همین قمار است.

ویلی فاگ نقش اول کارتن، با برنده شدن خود موجب شد مردی که پست مهمی در نظام مالی کشورش داشت، فقیر شود.

در عین حال چنان کاراکتر شخصیتی ویلی فاگ جذاب طراحی شده است که او را به قهرمانی بزرگ تبدیل کرده است.

دور دنیا در هشتاد روز

نتیجه گیری با خودتان …