طرح زنجیره احسان

خجالت از آغاز احسان

یکی از سختی های زنجیره احسان آن است که نمی دانی چگونه مطرح کنی که می خواهی کاری برای کسی انجام دهی. وقتی می خواهی کسی را سوار موتور یا ماشین نمایی، می ترسی نکند جواب محبتت را با بی محبتی بدهد. می ترسی به این خاطر که نیت تو را درک نمی کند، به […]

بنزین رسانی

راستی یکی دیگه از کارهایی که میشه در زنجیره احسان انجام داد، بنزین رسانی است. به آنان که در راه مانده اند. خصوصا موتورها. درحد نیم لیتر.

مراقب آسیب های طرح زنجیره احسان باشیم

نکاتی برای طرح زنجیره احسان آسیب های فیزیکی به ویژه درباره کسانی که نیت دارند دیگران را با وسیله شخصی خود برسانند، همانند یک راننده تاکسی، اصول ایمنی سوار کردن مسافر را دقت داشته باشند. البته نه آنکه در این موضوع افراط کنیم.   اولویت های احسان به طور قطع، اولویت در احسان، احسان به […]

اسکرول