چرا کمک به فلسطین؟

نمی گم بریم فلسطین؛ می گم …

حجت حاجی کاظم نمی گم پاشیم بریم فلسطین. نمیشه هر روز به یادشون باشیم؟ نمی شه روز قدس خواب نمونیم؟ نمی تونیم جلوی نامسلمونای ایرانی که میگن اونا ایرانی هستند یا بچه هیئتی های بی اطلاعی که میگن اونا سنی هستند و اگر وضعشون خوب بشه، قدر نشناسی می کنن، پس نباید ازشون دفاع کنیم،‌ […]

اسکرول