حفظ محیط زیست

حساب ویژه برای کاغذ

روحانی بسیار محترمی آموزش احکام می گفت. در مورد اسما متبرکه راهکار جالبی ارائه کرد که البته برایم دریغ آورد: «در کیسه ای بریزید و بعد از آنکه جمع شد، به نان خشکی بدهید برای خمیر کردن ببرد» دریغ من از این بود که سخن وقتی اینجا رسید، نگفتند خوب است هر مسلمان سطلی برای […]

برای مادر جنبه زمینی ما

به مناسبت ۵ ژوئن، ۱۶ خرداد، روز جهانی محیط زیست زمین، همچون مادری است که وسیله رزق الهی بر انسان‌ها قرار داده شده است. روزی نگاه مردم به زمین، نگاه به یک موجود زنده بود که باید در کنارش زندگی کرد و به آن احترام گذاشت اما امروز نگاه به زمین، این است که چگونه […]

اسکرول