بعد از مدت ها بررسی راهکارهای مختلف و مطالعه انجمن های شیرترانیکس و موفق نشدن در برطرف کردن مشکل ثبت نام اسپم ها، با تست کردن راه های مختلف توانستم راهکاری بیابم که بعد از گذشت مدت ها به لطف خدا هیچ اسپمری نتوانست به سایت نفوذ کند.

راه حلی بسیار ساده: نام فایل signup در پوشه controller از پوشه system را به نامی دیگر تغییر دادم و لینک های فایل های home و dashboard از پوشه تم را نیز بر همان اساس عوض نمودم. همین.

این راه حل مربوط به نسخه ۱٫۵ است.