محبت پدری

خدایا! یعنی می شود دست پدر را ببوسم؟ (به بهانه نزدیک شدن به روز پدر)

به قلم حجت الله حاجی کاظم دیشب یکی از دوستانم زنگ زد. خبر داد که پدر یکی از رفیقان مشترکمان که برای زیارت به نجف رفته بودند، همان جا به رحمت خدا شتافته است. تماس گرفتم و تسلیت گفتم. یادم افتاد که یک هفته است پدرم را ندیده ام. با پدرم ۱۲۰ کیلومتر فاصله داریم. […]

اسکرول