نامه بانوی مسیحی به بانوی مسلمان

نامه ی یک بانوی مسیحی به بانوان مسلمان

اصل نامه:  از سایت مسلمانان تگزاس (در انتهای مطلب، اصل نامه هم آمده است) http://texasmuslims.lefora.com/2009/03/25/a-letter-from-a-christian-to-a-muslim-woman-by-joa/ من تو را میبینم… من نمی توانم … اما می ببینم که تقریبا هر زنی بچه ای بغل کرده یا اطراف او بچه هایی هستند. می بینم هرچند آنها پوششی محجوبانه دارند لیکن هنوز زیباییشان می درخشد . اما این […]

اسکرول