فراق احبه

امام مجتبی که سلام خدا بر او باد، برای فراق دوستانش گریست

بعضی ها فکر می کنند آدم های بزرگ، از برخی محبت ها که میان آدم های معمولی وجود دارد، محروم هستند و فقط به اهداف اجتماعی کلان فکر می کنند در حالی که انسان های الهی بزرگ در محبت های عمومی خود نیز سرشارند. آنان نسبت به خانواده، دوستان، همنوعان و … نیز در اوج […]

اسکرول