چرا باید خانم ها در نماز چادر سر کنند؟

پاسخ به: مگر خداوند به زنان نامحرم است که باید در نماز محجبه باشند؟

به قلم حجت‌الله حاجی‌کاظم چرا باید خانم‌ها در نماز مثلاً چادر سر کنند؟ وقتی خانم‌ها کنار محارم و همسرشان می‌توانند بدون برخی پوشش‌ها باشند، چرا جلوی خدا نمی‌توانند؟ مگر خدا نامحرم است؟ یا اینکه می‌خواهد سخت بگیرد؟ فلسفه این پوشش چیست ؟ چرا جایی که جز خداوند کسی شاهد و ناظر شخص نیست چرا باید […]

اسکرول