به قلم حجت حاجی کاظم

متن شبهه نقل شده از حسین پناهی

سقف خانه ما سوراخ است، ولی در عوض مناره های مسجدِ خالی سر به فلک کشیده است… همسایه مان هر ساله مکه می رود، می گوید خدا طلبیده. خدایا، خسته نمی شوی از قیافه تکراریش؟؟ دوستانت چه قیافه های خاصی دارند … ریش، تسبیح، سجاده، با اسمت چه احترامی دارند . . . اگـــــر دوست بی ریش و تسبیح قبول می کنی، ما هم هستیم . . . اینجا می گویند برو دعایت را به فلانی بگو، پیش خدا آبرو دارد، شاید دعایت پذیرفته شود . . . خدایا نگو که پارتی بازی به عرش هم رسیده من به این جماعت دیوانه کـافر شده ام فقط تو را می شناسم و بس . . .

پاسخ شبهه

اگر مسجد و کتابخانه و مدرسه و حوزه و دانشگاه سقف سوراخ داشته باشند، علم می میره و سقف خانه های بیشتری سوراخ می شه.

اینطور نیست که خدا دوستانش رو از بین ریش دار ها انتخاب کنه بلکه اونها که دوست خدا می شوند، وقتی احتمال می دهند خدا اون ها رو ریش دار و تسبیح به دست (در کنار مهربانی و یتیم نوازی) بیشتر می پسنده، با میل قلبی، ریش دار و تسبیح به دست و … می شوند.

خدا همه جور دوستی را قبول می کنه اما دوست اونه که حرف دوستشو قبول کنه نه اینکه هر جور دلش خواست زندگی کنه و اون وقت بگه خدایا دوستی ما رو قبول می کنی یا نه؟!!

اینکه خدا دوست داره از آدم هایی که از ما بهتر هستند بخواهیم برامون دعا کنند، به خاطر این نیست که می خواد پارتی بازی راه بندازه بلکه سیستمی طراحی کرده که وقتی متوسل به خوب ها بشیم، شبیه خوب ها می شیم. (و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم: خدا به پیامبرش در قرآن می گه براشون دعا کن تا آروم بگیرند.)

 

نکته: متاسفانه بسیاری از این نوع متن ها را به امثال حسین پناهی و صادق هدایت نسبت می دهند در حالی که ساخته و پرداخته دیگران است. به همین خاطر از واژه «منسوب» استفاده کردیم.

 

بقیه مطالب مشابه ما در پاسخ به متون ضد دین

 رو در رو با تاریکی - پاسخ به شبهات کفر