عکس زیر،شکوه وجدان و اخلاق انسانی یک سرباز را نشان می دهد اما متنی که در ذیل آن در شبکه های اجتماعی منتشر شده بود، بسیار مشکوک و احتمالا ساختگی است.

east german soldier helping boyاصل متن پخش شده به این قرار است:

اقدام تامل برانگیز یک سرباز آلمانی موجب شد تا ۳۱۷ خیابان از سراسر دنیا به نام او نامگذاری شود.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عکس زیر یک سرباز آلمانی را نشان می دهد که برای کودک جا مانده از خانواده اش سیم خاردار دیوار برلین را کنار زد. این سرباز به دلیل خیانت به کشور اعدام شد.
متن زیر نوشته ای در دفتر یادداشت این سرباز است:
«گاهی انسان بودن گناه بزرگیست. اکنون که می دانم بخاطر کمک کردن به کودکی بیگناه که بازیچه جنگ و خشونت شده است فردا قبل از طلوع آفتاب مرا بدستان خداوند می سپارند. می دانم که انسانیت هرگز نمی میرد ولی بدانید که گاهی انسانیت گناه بزرگیست.»
گفتنی است؛ مجسمه این سرباز بزرگ در ۷۰ کشور ساخته شد و ۳۱۷ خیابان در دنیا بنام این انسان بزرگ نامگذاری شد و آن کودک هم بنیانگذار یکی از بزرگترین بنیادهای خیریه در کشور آلمان شد.

تحلیل این متن

با تحقیق کوتاهی که داشتم، این داستان گویا فقط منجر به انتقال آن شخص از واحد مربوطه شده و این دست نوشته ها راجع به سپردن او به خدا و اهمیت انسانیت و … گویا صحت ندارد. لینک زیر را ببینید:
http://www.vintag.es/2014/11/an-east-german-soldier-helping-boy.html

البته فرصت تحقیق بیشتری نداشتم و شاید من اشتباه می کنم. از دوستان برای پیگیری و تحقیق کمک می طلبم. اما به نظر می رسد از آن متن خودساخته خواسته اند برای مستقل نشان دادن اخلاق و انسانیت از دین استفاده کنند.

 

بقیه مطالب مشابه ما در پاسخ به متون ضد دین

 رو در رو با تاریکی - پاسخ به شبهات کفر